Občinska knjižnica Jesenice

Išči po vsebini strani


Splošne informacije

Trg Toneta Čufarja 4
4270 Jesenice
Oddelek za odrasle 04 5834 200
Oddelek za otroke 04 5834 201
Faks 04 5834 210
Več podatkov ..

delovni čas

vsebina

dogodki

Statistike


Tabele

Tabela 1: izposoja v letih 2013 in 2014 

IZPOSOJA 2013 2014 Indeks
Izposoja na dom 395.027 398.661 100,92
 - knjige 330.620 342.500 101,15
 - neknjižno 39.889 39.728 99,60
 - serijske publikacije 16.518 16.433 99,49
Izposoja časopisov v čitalnico 28.086 32.640 116,21
Izposoja skupaj 432.113 431.301 101,94


Tabela 2: Bibliopedagoške dejavnosti za otroke v letih 2013 in 2014

Področje dejavnosti Doseženo 2013 Načrt 2014 Doseženo 2014 Indeks d2014/n2014 Indeks d2014/d2013
Bralna kultura 325 252 322 127,78 99,08
Vseživljenjsko učenje 408 202 455 225,25 111,52
Uporabnike s posebnimi potrebami 17 24 15 62,50 88,24
Ogledi knjižnice  18 15 5 33,33 27,78
Domoznanstvo 0 0 2 / /
Usposabljanje uporabnikov 34 15 5 33,33 14,71
Razstave 8 4 1 25,00 12,50
Skupaj priredittev 810 512 805 157,23 99,38
Št. udeležencev* 10.051 5.500 10.143 167,82 100,92

* Število udeležencev brez ogledov razstav (ocena 488)Tabela 3: Dejavnosti za odrasle v letih 2013 in 2014

Področje dejavnosti Doseženo 2013 Načrt 2014 Doseženo 2014 Indeks d2014/n2014 Indeks d2014/d2013
Bralna kultura 23 24 26 108,33 113,04
Vseživljenjsko učenje 35 30 45 150,00 128,57
Domoznanstvo 20 8 13 162,50 65,00
Ogledi knjižnice  14 10 17 170,00 121,43
Usposabljanje uporabnikov 18 10 17 170,00 94,44
Razstave 6 5 12 240,00 200,00
Št. udeležencev 1.975 1.000 1.803 180,30 91,29


Tabela 4: Članstvo v letih 2013 in 2014

Člani 2012 Doseženo 2013 Načrt 2014 Doseženo 2014 Indeks d2014/n2014 Indeks d2014/d2013
Vsi člani 7.734 6.818 7.685 112,72 99,37
Aktivni člani 5.248 5.450 5.201 95,43 99,10


Tabela 5: Podatki o doseženem prirastu gradiva

Prirast 2013 knjige neknjižno gradivo serijske publikacije integrir. viri skupaj
izvodi naslovi izvodi naslovi izvodi naslovi izvodi naslovi izvodi naslovi
nakup 5.071 1.993 858 287 281 153 12 12 6.222 2.445
dar 990 765 145 123 33 26 0 0 1.168 914
skupaj 6.061 2.758 1.003 410 314 179 12 12 7.390 3.359 Grafični prikaz

Število obiskovalcev knjižnice v letih 2010 - 2014
1

 

Število enot izposojenega gradiva v letih
2010 - 2014
1

 

Število enot knjižničnega gradiva v letih 2010 – 2014
1

 

Delež financerjev v skupnih prihodkih za leto 2014
1
Delež odhodkov za leto 2014

1

 

Deleži financiranja nakupa knjižničnega gradiva v letu 2014
1

 

Deleži porabljenih sredstev po vrstah gradiva za leto 2014
1
 
  Pon.    Tor.     Sre.     Čet.     Pet.    Sob.   Ned.
 
 
 
 
 
1
2
3 4 5 6 7
8
9
10 11 12 13 14
15
16
17
18 19 20 21
22
23
24 25 26
27
28
29
30

Dogodki za dan - ponedeljek, 24 april 2017

Angleške urice

 

ponedeljek
od 16.00 do 18.45